Till minne av Pink Floyd

Crippled Black Phoenix ”(Mankind) The Crafty ape” (Music Theories/Border)

Den inledande robotrösten förkunnar: ”Använd din ilska för att fullständigt
tillintetgöra dina förtryckare”. Det är också supergruppens Crippled Black
Phoenix’s budskap på dubbel-CD:n ’(Mankind) The Crafty Ape’. Åskådliggjort
genom ett ambitiöst 90 minuters opus, med den bärande idén staplad i tre kapitel:
’A thread’ (slaveri och förtryck), ’The Trap’ (uppror och smädelse) och ’The
Blues of A Man’ (heder och hjältemod).

Klangen från kyrkklockor långt bort i fjärran, änglalika körer samt det
verklighetsfrämmande vinandet från en såg genomsyrar ’The Heart Of Every
Country’ när den, vad det lider, kommer fram ur dimman. Milda ljudvågor rör
sig under ytan men ’A Letter Concerning Dogheads’ och ’The Brain/Poznan’ är en
kamp mot döden och dess andeväsen.

Likt tidvattnets orubbliga ebb och flod böljar musiken fram och åter. När
den hittar fokus levereras glänsande svartkonst utkristalliserad med typfall som
’Laying Traps’ där kavalleriet rider till undsättning med fanan högt i skyn
och ’Release The Clowns’ med sitt surmulna utrop till alla fäaktiga gynnare.

Skivan inkluderar inga hitlåtar, men även en kopplingston kan vara nog så
angenäm och absolut ingenting som viftas bort hur som helst. Psykedelisk
rymdrock med progressiva inslag är nämligen något man inte kan hysa förakt
för. Musiken passar dock bäst- av förklariga skäl -när man får vara för sig själv
en stund (men det är sannerligen inte ofta).

Thomas Claesson

About The Author

admin

Other posts by

Author his web site

17

05 2012

Comments are closed.