Ångestladdad apokalyps

deadsoul2013

Dead Soul ”In the darkness” (Razzia/Sony)

En idé, ett experiment. En ogenomtränglig yta över ett stenhårt inre. Till synes
opåverkat, dystert och tungt. Men också stenar har en öm punkt, en plats där
till och med ett enkelt släggslag får dem att spricka. I det här fallet är det
enkelt.

Två världar kolliderar. Den lille vemodige bluesmannen träffar det stora
teknokratiska monstret och en ohelig allians uppstår. För en upplyst recensent
som mig själv är det svårt eller närmast hopplöst att här och nu finna spår av
blues som håller i en rättslig prövning. Däremot finns det andra glädjeämnen.

Domedagsprofetior är ett annat kärt tema och här närmar vi oss pudelns kärna. I
sanningens namn är ’Burn Forever’ ett mäktigt epos som inte kan passera någon
obemärkt även om man vandrar i dödsskuggans dal. Gripande, suggestiva tongångar
återfinns även i ’Kill The Past’ där den kusliga stämman inte lämnar någon ro.

Även om det finns dörrar här som är säkrast att hålla stängda (närmast för att
hålla demoner på avstånd) så sipprar det ut ett intensivt ljus ur nyckelhålen
precis som om det kom från skärselden själv. Den dova, vindpinade ’Asylum’ är
ytterliggare ett starkt kapitel som avslutar skriften om alltings förgänglighet
och förhoppningsvis ger den fristad som eftersträvas.

Thomas Claesson

About The Author

admin

Other posts by

Author his web site

18

12 2013

Your Comment